VitaLink Silicon MAX

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.50


Sản xuất mạnh mẽ hơn cây bằng cách tăng cường cấu trúc tế bào VitaLink Silicon MAX aids trong sự phát triển của hệ thống rễ và cũng có thể được dùng như một pH trong thủy hệ thống. Silicon MAX được xây dựng để giúp tạo nên mạnh mẽ hơn, cây dày, rễ và tăng sức đề kháng. Cho là không phải là một điều cần thiết dinh dưỡng cho nhà máy của bạn, tuy nhiên, nó là có lợi cho sức khỏe.

Sử dụng Silicon MAX trong thủy hệ thống coco dừa và đất phương tiện truyền thông. Nó nên được sử dụng trong suốt các nhà máy đời, từ tuần đầu tiên của thảm phải cho đến khi nở tuần 8 tại một tỷ lệ liều lượng của 1 một lít.

MẸO: Sử dụng VitaLink Silicon MAX như là một phần của dinh dưỡng chế độ.

Silicon MAX có để mua ở 250, 1 và 5L chai