Paslaugų teikimo sąlygos

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

-----

Apžvalga

Ši svetainė valdo Hull Hydroponics. Visoje svetainėje terminai "mes", "mus" ir "mūsų" reiškia Hull Hydroponics. Hull Hydroponics siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, priemones ir paslaugas, prieinamas iš šios svetainės jums, vartotojas, kondicionuojami pagal jūsų priėmimo visus terminus, sąlygas, politiką ir pranešimus, nurodytus čia.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) ką nors pirkdami iš mūsų, jūs dalyvaujate mūsų "Paslaugoje" ir sutinkate laikytis šių sąlygų ("Paslaugų teikimo sąlygos", "Sąlygos"), įskaitant tas papildomas sąlygas ir politiką, nurodytas čia ir (arba) pasiekiamas hipersaitu. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, be apribojimų, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendraautoriai.

Prieš prisijungdami prie mūsų svetainės ar naudodamiesi šia paslauga, atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas. Prisijungdami arba naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, jūs sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite prisijungti prie svetainės ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai ribojamas šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

Visos naujos funkcijos ar įrankiai, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat turi būti įtraukti į paslaugų teikimo sąlygas. Naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją galite bet kada peržiūrėti šiame puslapyje. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį skelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų pareiga periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra patalpinta Shopify Inc. Jie suteikia mums interneto e-komercijos platforma, kuri leidžia mums parduoti savo produktus ir paslaugas jums.

1 SKYRIUS - INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, jūs pareiškiate, kad esate bent pilnametystės amžius savo gyvenamosios vietos valstybėje ar provincijoje arba kad esate pilnametystės amžius savo gyvenamosios vietos valstybėje ar provincijoje ir davėte mums savo sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.
Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais ir jūs, naudodami Ispaslaugą, negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).
Jūs negalite perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio žalingo pobūdžio kodo.
Pažeidus ar pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti aptarnauti bet kam dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir apimti (a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų tinklų ar įrenginių prijungimo techninius reikalavimus ir prie jų prisitaikytų. Kredito kortelės informacija visada šifruojama perkeliant tinklus.
Jūs sutinkate neatgaminti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neparduoti ar nenaudoti jokios Paslaugos dalies, naudotis Paslauga ar naudotis Paslauga ar bet kokiu interneto svetainės, per kurią teikiama paslauga, kontaktu, be aiškaus raštiško mūsų sutikimo.
Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtraukiamos tik patogumui ir šioms Sąlygoms neapribos ar kitaip nepaveiks.

3 SKIRSNIS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR SAVALAIKIŠKUMAS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje pateikiama medžiaga pateikiama tik bendrai informacijai ir ja neturėtų būti remiamasi ar naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas medžiaga šioje svetainėje yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija, būtinai, nėra aktuali ir pateikiama tik jūsų nuorodai. Mes pasiliekame teisę keisti šios svetainės turinį bet kuriuo metu, bet mes neturime įsipareigojimo atnaujinti bet kokią informaciją mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūs esate atsakingi už mūsų svetainės pakeitimų stebėjimą.

4 SKIRSNIS - PASLAUGOS PAKEITIMAI IR KAINOS

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti Paslaugą (arba bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo bet kuriuo metu.
Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainų pasikeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS - PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per svetainę. Šie produktai ar paslaugos gali turėti ribotą kiekį ir gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume spalvas ir vaizdus mūsų produktų, kurie rodomi parduotuvėje. Negalime garantuoti, kad kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos rodymas bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti mūsų produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai arba produktų kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokį produktą. Bet koks pasiūlymas dėl bet kokio produkto ar paslaugos, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis, jei tai draudžiama.
Mes negarantuojame, kad bet kokių produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, kurią įsigijote ar gavote jūs, kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKIRSNIS – SĄSKAITŲ PATEIKIMO IR PASKYROS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate su mumis. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje, toje pačioje kredito kortelėje ir (arba) užsakymuose, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) siuntimo adresą. Jei pakeisime arba atšaukiame užsakymą, galime bandyti jus informuoti susisiekę su užsakymo pateikimo metu pateiktu el. pašto ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos savo vieninteliu sprendimu, atrodo, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje atliktus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. pašto adresą, kredito kortelių numerius ir galiojimo datas, kad galėtume atlikti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS – PASIRENKAMI ĮRANKIAI

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei neturime jokios kontrolės, nei įvesties.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių "toks, koks yra" ir "prieinamas" be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų, bet kokios rūšies ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios iš jūsų neprivalomų trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar su jomis susijusio.
Bet koks jūsų svetainėje siūlomų pasirinktinių įrankių naudojimas yra visiškai jūsų pačių rizika ir diskretiškai, ir jūs turėtumėte užtikrinti, kad esate susipažinę ir patvirtinti sąlygas, kuriomis priemones teikia atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-ai).
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujas paslaugas ir (arba) funkcijas svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojantis mūsų Paslauga, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės ar atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines, taip pat už bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio ar kitų sandorių, susijusių su trečiųjų šalių svetainėmis, pirkimu ar naudojimu. Prieš pradėdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimą keliantys klausimai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti siunčiami trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS – NAUDOTOJŲ PASTABOS, ATSILIEPIMAI IR KITI PAREIŠKIMAI

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius pareiškimus (pvz., konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internete, el. paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai – "komentarai"), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu galime be apribojimų redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokias pastabas, kurias mums pateikiate. Mes esame ir neprivalome (1) konfidencialiai išlaikyti jokių pastabų; 2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba (3) atsakyti į visas pastabas.
Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį savo nuožiūra nustatome, yra neteisėti, įžeidžiantys, grasinantys, šmeižikiški, šmeižikiški, pornografiniai, nepadori ar kitaip nepriimtini ar pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas.
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeistų jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiško ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, arba jose nebus jokių kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų kokiu nors būdu paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Jūs negalite naudoti klaidingą el. pašto adresą, apsimesti, kad esate kažkas kitas, nei sau, ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokius komentarus savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtas pastabas.

10 SKIRSNIS - ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų Privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų siuntimo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant tai, kad pateikėte užsakymą).
Mes neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar paaiškinti informacijos Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, kainodaros informaciją, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Paslaugoje arba bet kurioje susijusioje svetainėje taikomos datos, turėtų būti nenurodoma, kad visa Paslaugos arba bet kurios susijusios svetainės informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS - DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu: (a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) prašyti kitų atlikti bet kokius neteisėtus veiksmus arba dalyvauti jų veikloje; c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstybės nuostatus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti prie lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios, jas griaukite, piktnaudžiavo, įžeidinėti, pakenkti, šmeižti, šmeižti, baugina ar diskriminuoja; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcijoms ar veikimui; h) rinkti arba sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) šlamštui, fagui, pharmui, pretekstui, vorui, nuskaitymui ar įbrėžimams; j) bet kokiam nedoriam ar amoraliam tikslui; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine, kad būtų pažeisti bet kokie draudžiami naudojimo sietai.

13 SKIRSNIS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, nepareiškiame ir negarantuojame, kad jūsų naudojimasis mūsų paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojantis paslauga, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu, be įspėjimo jums.
Jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų naudojimasis paslauga ar negalėjimas joms naudotis yra jūsų rizika. Paslauga ir visi produktai bei paslaugos, pristatyti jums per paslaugą, yra (išskyrus mūsų aiškiai nurodytus atvejus) teikiamos "tokios, kokios yra" ir "tokios, kokios yra" jūsų naudojimui, be jokių aiškių ar numanomų pareiškimų, garantijų ar sąlygų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas, perkamumo, perkamumo kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumo, pavadinimo ir nepažeidimo.
Hull Hydroponics, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu neatsako už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar nuostolius, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokius panašius nuostolius, susijusius su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitaip, nuo bet kurios paslaugos ar bet kokių produktų, įsigytų naudojantis paslauga, arba dėl bet kokių kitų pretenzijų, susijusių su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant bet kokias klaidas ar praleidimus bet kokiame turinyje, bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl naudojimosi paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), kuris skelbiamas, perduodamas ar kitaip prieinamas per paslaugą, net jei buvo pranešta apie jų galimybę. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia pašalinti ar apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius tokiose valstybėse ar jurisdikcijose, mūsų atsakomybė apribojama tiek, kiek leidžia įstatymai.

14 SKIRSNIS - ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti, ginti ir laikyti nekenksmingus Hull Hydroponics ir mūsų tėvams, dukterinėms įmonėms, filialams, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijų išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, stažuotojams ir darbuotojams, nekenksmingus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokatų honorarus, kuriuos pateikė bet kuri trečioji šalis dėl jūsų padaryto šių Paslaugų sąlygų ar dokumentų, kuriuos jie įtraukia darant nuorodą, pažeidimo arba bet kokių įstatymų ar trečiosios šalies teisių.

15 SKIRSNIS – ATSKYRIMAS

Jei nustatoma, kad kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek turi būti vykdytina tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, o neįgyvendinama dalis laikoma atskiriama nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

16 SKIRSNIS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, prisiimti iki nutraukimo datos, galioja visiems tikslams, kai šis susitarimas nutraukiamas.
Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja, nebent ir kol jas nutrauksite jūs arba mes. Šias Paslaugų teikimo sąlygas galite bet kada nutraukti pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei mūsų vieninteliu sprendimu jūs nevykdote arba įtariame, kad nesilaikėte bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatų, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs būsite atsakingi už visas mokėtinas sumas iki sutarties nutraukimo dienos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS – VISA SUTARTIS

Tai, kad neįgyvendiname ar neįgyvendiname jokių šių Paslaugų teikimo sąlygų teisių ar nuostatų, nereiškia tokios teisės ar nuostatos atsisakymo.
Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokios mūsų šioje svetainėje arba Paslaugos atžvilgiu paskelbtos strategijos ar veiklos taisyklės sudaro visą sutartį ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičia visas ankstesnes ar tuo metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus, žodinius ar rašytinius, žodžius ar raštu tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Bet kokios šių Paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo dviprasmybės negali būti aiškinamos prieš redakcinę šalį.

18 SKIRSNIS - TAIKOMA TEISĖ

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias mes teikiame jums Paslaugas, turi būti reglamentuojamos ir aiškinamos pagal 60 Manchester Street Hull GB HU3 4TX įstatymus.

19 SKIRSNIS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją galite bet kada peržiūrėti šiame puslapyje.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį skelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų pareiga periodiškai tikrinti mūsų svetainę dėl pakeitimų. Jei ir toliau naudositės mūsų svetaine ar Paslauga po to, kai paskelbsite bet kokius šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, sutinkate su šiais pakeitimais.

20 SKIRSNIS - KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami mums hullhydroponics@gmail.com.

--------------------------------------