Warunki usługi

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

-----

Przegląd

Ta strona jest obsługiwana przez Hull Hydroponics. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Hull Hydroponics. Hull Hydroponics oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla Ciebie, użytkownika, uwarunkowane akceptacją wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na związanie się następującymi warunkami ("Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowymi warunkami i zasadami, o których mowa w niniejszym regulaminie i/lub dostępnymi za pomocą hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub autorami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przed użyciem naszej strony internetowej lub z niej skorzystać. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usługi są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do bieżącego sklepu, będą również podlegać Warunkom korzystania z usługi. Na tej stronie możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep znajduje się na Shopify Inc. Zapewniają nam oni internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwolenie osobom niepełnoletnim na korzystanie z tej witryny.
Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieupoważnionych, ani też nie może naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje za pomocą różnych sieci; oraz b) zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi ani nie uzyskiwać dostępu do Usługi lub żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody nas.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w inny sposób na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane ani wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, bardziej kompletnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Poleganie na materiale na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie jest aktualny i jest dostępna tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUDZE I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania korzystania z Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru przez monitor komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa na zasadzie poszczególnych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub cen produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania wszelkich produktów w dowolnym momencie. Każda oferta na jakikolwiek produkt lub usługę złożoną na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamówienia, które u nas złóż. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na tym samym koncie klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które używają tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie sporządzenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik wyraża zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie oraz koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli dokończyć transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie takim, w jakim jest" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich lub z niego związanych.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie według własnego ryzyka i uznania i należy upewnić się, że użytkownik jest zaznajomiony z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 - LINKI INNYCH FIRM

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą obejmować materiały od stron trzecich.
Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim podejmiesz jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wysyłasz określone konkretne zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez prośby od nas, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, e-mail, pocztą tradycyjną, jak i w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do utrzymywania wszelkich uwag w tajemnicy; (2) wypłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiadania na wszelkie uwagi.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które określimy według naszego wyłącznego uznania, są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub prawnie własnościowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani nie zawierają żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty, ani w inny sposób wprowadzać nas lub stron trzecich w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy przyjmować określonej daty aktualizacji lub odświeżenia zastosowanej w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; b) nakłanianie innych osób do doczynności lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, przepisów lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; e) nękanie, obrażanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, zniesławienie, dyskredytanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) przedstawianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spam, phish, pharm, pretekst, pająk, indeksowanie lub skrobanie; j) w jakimkolwiek obscenicznym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w związku z naruszeniem zakazu użytkowania.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na to, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "tak jak są" i "w miarę dostępności" do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakość handlowości, przydatność do określonego celu, trwałość, tytuł i nienaruszanie praw.
W żadnym wypadku Hull Hydroponics, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wszelkiego rodzaju szkody wtórne, w tym, bez ograniczeń utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty odtworzenia lub podobne szkody, niezależnie od tego, czy są oparte na umowie, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikającez z korzystania z usługi lub jakichkolwiek produktów zamówionych za korzystanie z usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z błędami lub pominięciami w jakiejkolwiek zawartości, lub z jakiejkolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przekazywanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie poinformowane o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - INDEMNIFICATION

Zgadzasz się na nieszkodliwość, obronę i trzymanie nieszkodliwej hydroponiki Hull oraz naszego rodzica, spółki zależne, stowarzyszone, partnerzy, członkowie zarządu, dyrektorzy, agenci, wykonawcy, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, nieszkodliwi z wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych opłat adwokackich, złożonych przez osoby trzecie z powodu naruszenia lub wynikającego z naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - ROZDM.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za odciętą od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi obowiązują, dopóki nie zostaną rozwiązane przez Ciebie lub nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub gdy przestajesz korzystać z naszej strony.
Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług lub nie zastosuje się do niego, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia, a Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub świadczenia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki korzystania z Usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Użytkownikiem a nami (w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich wcześniejszych wersji Warunków świadczenia usług).
Jakiekolwiek niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane przeciwko stronie redakcyjnej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie odrębne umowy, na których świadczymy Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem 60 Manchester Street Hull GB HU3 4TX.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Na tej stronie możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia jakiejkolwiek części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania z usługi oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy przesyłać do hullhydroponics@gmail.com.

--------------------------------------