Chất dinh dưỡng xay

Các nhà máy là một trong những nhà sản xuất dinh dưỡng thực vật đầu tiên phát triển dòng khoáng sản sinh học. Công thức độc đáo sử dụng cả nguồn hữu cơ và tổng hợp để tối ưu hóa tốc độ và năng suất tăng trưởng, đồng thời cung cấp hương vị và mùi thơm tốt nhất.