Thông tin

Mail AlertComment

Chúng tôi thiết kế trang web thư từ rất đơn giản.

Hãy thoải mái xem qua trang web của chúng tôi và nếu bạn muốn mua bất cứ thứ gì hãy nhắp vào để thêm vào giỏ.Một khi bạn đã lựa chọn xong các mục bạn muốn mua, xin vui lòng kiểm tra lại và làm theo hướng dẫn trên màn hình.Hãy điền càng nhiều chi tiết càng tốt vì việc này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng liên lạc với bạn nếu cần thiết.Nếu bạn muốn đăng ký với chúng tôi, việc này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn muốn mua lại với chúng tôi.

Tại Hull Hydroponics, chúng tôi đánh giá sự riêng tư rất nghiêm túc và sẽ không bao giờ trao đổi bất cứ chi tiết nào khác cho bất kỳ ai khác.Để tăng cường an ninh, chúng tôi không lưu lại chi tiết thẻ.

Nếu trong những dịp rất hiếm gặp chúng tôi không thể đáp ứng hết các yêu cầu của bạn chúng tôi sẽ đặt bất kỳ hàng hóa nào trên bảng sau, nếu bạn đã cung cấp đủ các thông tin liên lạc chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn.Tất nhiên, anh có thể chọn không chờ đợi hàng hóa đơn và như thế sẽ có quyền hoàn to àn trả lại.

Gói gém; Giao hàng

Hàng luôn được đóng kín một cách rất kín đáo... thường được đóng trong hộp đen, thu nhỏ hay hộp thường, và không có tên của cửa hàng hay loại hàng bên trong sẽ được nhìn thấy.Hàng được gửi qua dịch vụ đưa thư tin cậy như thông thường (thường là MSL) của Anh.Đồ được gửi tới cửa nhà anh.
Nếu không có ai nhận được hàng, thì người giao hàng sẽ tái xuất hai lần trước khi giao hàng cho chúng tôi.Trong trường hợp này chúng ta có thể phải tính tiền tái chuyển hàng.
Nếu muốn đặt hàng lớn và lớn, chúng ta có thể phải dùng dịch vụ chuyển thùng hàng theo ý chúng ta, và có thể sẽ có một hoặc hai ngày chậm trễ.Nếu bạn đặt một lượng lớn các đồ sộ hay nặng, hãy đảm bảo rằng bạn có thể nhận được chuyển hàng qua thùng hàng.Nếu bạn chỉ có thể nhận được giao hàng bằng hộp bình thường thì sẽ có thêm một khoản phí mà chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn.

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp hàng miễn phí cho hàng tại đất liền Anh.Giao hàng cho vùng cao nguyên Scotland; Quần đảo, Bắc Ireland và Channel Isles bị loại khỏi thỏa thuận và sẽ cần thêm một phụ phí phụ thuộc vào địa điểm của bạn chỉ trong mã bưu điện.Những thứ to lớn (như truyền thông) có thể bị loại khỏi sự thăng chức này.