Bộ đèn chiếu sáng tăng trưởng

HPS hydroponic của chúng tôi phát triển bộ dụng cụ ánh sáng được kết hợp với nhau bằng cách sử dụng các sản phẩm từ các nhà sản xuất tốt nhất Lumii & amp; Gavita. Chúng tôi có hệ thống HPS hoặc MH cho phù hợp với mọi người trồng. Bộ dụng cụ HID 400 watt (cường độ cao) sẽ làm sáng khu vực 1m x 1m rất hiệu quả. 600 watt HID phát triển đèn rất tuyệt vời để chiếu sáng diện tích 1,2m x 1,2m trong khi bộ dụng cụ HID 1000 watt có thể chiếu sáng khu vườn trong nhà lên đến 1,5m x 1,5m. Tất cả các bộ dụng cụ chiếu sáng phát triển của chúng tôi bao gồm đèn, chấn lưu, phản xạ và cáp và đã được thiết kế để làm việc cùng nhau. Có rất nhiều người lựa chọn tại nhà hàng Hull của chúng tôi, Chúng tôi là cửa hàng duy nhất của bạn dừng lại.