Llambë superfuqie 250w Powerplant

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £12.00


Llambat PowerPlant janë përshtatur për të promovuar zhvillimin optimal në çdo fazë të rritjes së bimëve. Teknologjia e dozimit të tubit të harkut PowerPlant arrin energji më të përdorshme të dritës, pa sakrifikuar intensitetin ose jetën e llambës