Pipeta plastike 5ml - Rritje 1ml

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £0.20


Përdoret për të marrë një sasi të saktë të koncentratit për t'u përzier me ujë ose shtuar në rezervuarin tuaj. Një domosdoshmëri për të gjitha dhomat e rritjes. Kjo është një pipetë e shkallës së mesme të laboratorit.