Ducting alumini 5m

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £5.50


Një kanal i petëzuar me shumë shtresa alumini me shumë shtresa të petëzuara dhe poliestër të mbështjellë me një spirale teli çeliku të mbyllur të mbyllur. Kjo do të thotë se e mban atë shumë mirë duke ofruar më pak tërheqje sesa produktet konkurruese, pra më pak zhurmë kur është në përdorim dhe më pak rënie të presionit. Ajo vjen e boksuar individualisht në gjatësi 5 milion. Në rast zjarri, nuk emetohen gazra toksikë