Sistemi AutoPot 16 Pot

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £385.00


Përmbajtja
1x 250ltr Flexitank & tap
1x Click-fit connector Inc filtro 16mm
1x 15 metra tub 16mm
1x 16mm në rresht
8x 16mm-6mm Cross Connector
16x 1Pot Systeme
Ky është një produkt perfekt që i përshtatet një tende rritjeje 2.4 milion x 2.4 m