AutoPot 6 mm Brenda Linjës Prekni

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £1.80


Tezmat në linjë prej 6 mm janë një aksesor shumë i dobishëm. Ato mund të shtohen në fund të një paraqitje kur jeni duke përdorur çorape (tub 6 mm). Ju mund të hapni rubinetin dhe të lejoni që linjat të lyhen, duke hequr një sediment ose ndërtim në shkallë gëlqereje që mund të ndodhë me kalimin e kohës. Kjo do të zgjasë vetëm disa minuta dhe vetëm duhet të bëhet çdo dy javë.