AutoPot XL 100 Poçe Sistemi

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £2,495.00


Paketa 100 pot AutoPot XL përfshin vazhdimin -

1x 750 ltr FlexiTank ose e gjelbër 750 ltr
1x 16mm-përshtat adaptor & filtro
1x 40 metra nga tuba 16mm
5x 16mm në rresht
2x 16mm connector tee
50x 16mm-6mm cross connector
1x 16mm cross connector
100x 1Pot XL trajs & lids
100x 25ltr pot
100x AQUAvalve
1x 50 metra tub 6mm
Disku i kontrollit bazë 100x

Sistemi Autopot është jashtëzakonisht i zhdërvjelltë dhe mund të përdoret për një gamë të gjerë llojesh dhe përmasash të bimëve. Bimët e lulëzimit sezonal dhe shkurret e përhershme lulëzojnë dhe prodhojnë një shumicë çeljesh e gjethesh për shkak të veprimit unik Të Ujvalvës, që është parashikuar të lejojë uzinën të kalojë nëpër një lagështi & cikël të thatë.