Canta Aqua Clay Pebbles 45L qese

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £15.00


CANNA Aqua Clay Pebbles janë fishekë balte të pjekur që formojnë një substrat ideal për t’u përdorur nga kultivuesit me përvojë. Falë strukturës unike CANNA Aqua Clay Pebbles ofrojnë bazën ideale për kultivuesit që duan të kontrollojnë përdorimin e ushqyesve dhe nivelin e lagështisë së bimëve të tyre gjatë gjithë procesit të kultivimit në një mënyrë të thjeshtë. Guralecat Aqua Clay CANNA prodhohen nga lloje të veçanta balte që kanë një përmbajtje të ulët kripe të tretshme. Kjo do të thotë që ato janë veçanërisht të përshtatshme për përdorim në sistemet e kultivimit hidroponik.