Hidro Floret E kanës 1L (Uji I Ngurtë)

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £14.50


Hidroloret e KANËS janë të përshtatshme për lulëzim apo fruta. Për rritjen e substancave inerte në një sistem mbeturinash, Hidroloret E KANËS janë të disponueshme si në ujë të butë dhe të fortë.