KANNA D-Bllok 1L

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £22.00


CANNA D-Block është një produkt që është parandalues ​​kundër bllokimeve kur përdoret përveç produkteve tuaja ushqyese kryesore (në të njëjtën rezervuar). Sigurohet që puna juaj e gypave të mbetet e pastër dhe tubat e bllokuar i përkasin të kaluarës, në mënyrë që bimët tuaja të marrin ushqimin e nevojshëm. Nëse jeni duke u rritur në mënyrë organike përdorni vetëm CANNA D-Block si një skuqje për të pastruar tubat dhe pikat tuaja midis të lashtave. Përdorimi i produktit: parandalon bllokimet nga kripërat inorganike në sistemet pikuese dhe ka një funksion pastrimi gjatë kultivimit dhe është biologjikisht i degradueshëm. Ky produkt nuk është i dëmshëm për bimët dhe mund të jepet me çdo cikël të ushqyerit. Funksionimi i produktit bazohet në pastrues anionik.