Ducting Press Bend 90 gradë

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £5.00


Ideale për devijimin e rrjedhës së ajrit ose ftohjes së ajrit.