Kanalizues i murit të tubit

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £1.50


Ideale për ngjitjen e kanalit në një prizë muri