Hesi Fosfori Plus

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £13.00


Synuar direkt në tregun e rritjes së tokës, Hesi Fosfori Plus është një forcues i PK për bimët që ndihmon në rritjen e formimit të luleve dhe frutave.

Gjatë periudhës së lulëzimit, bimët janë në kulmin e ciklit të jetës së tyre dhe për këtë arsye kanë një nevojë më të madhe për elementë të caktuar siç janë fosfori dhe kaliumi.

Fosfori është i nevojshëm për të ndihmuar në rritjen e hershme, si dhe për të shpejtuar lulëzimin dhe rritjen e frutave. Kaliumi e komplimenton këtë duke rritur zhvillimin e karbohidrateve, niseshteve dhe sheqernave që bima i përdor për të rritur prodhimin e frutave.

Hesi Fosfori Plus është shumë i rekomanduar për këdo që përdor gamën e ushqyesve të tokës Hesi.