ECOHEAT LEHTRESE ECWHEAT 135W ngrohës GREENHOUSE - 915MM

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £30.00


Lighthouse Ecoheat 135w Siguron një mjedis të qëndrueshëm për të mbrojtur bimët kundër luhatjeve të papritura të temperaturës dhe lagështisë