Lumii 600 metra E Zezë Kuti E Ndriçimit Të Plotë

  • Shitjes
  • £55.00
  • të Rregullt çmimi i £65.00


Kontenierë Magnetike të Ndriçimit lumi në vijim -

  • 6000 Lumii Ballast Magnetik I Zi
  • Reflektues I Zi Lumii 
  • Dritë e Zezë 6000. Spektri I Dyfishtë Llamba.