Mills Ushqyesit - Fillimi

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £14.00


Ky përbërës kompleks bio-stimulues i lëndëve ushqyese ka për qëllim përdorimin gjatë fazave të mbjelljes, rritjes dhe lulëzimit të hershëm të bimëve tuaja. START –R është i përbërë nga një formë shumë e disponueshme e azotit dhe kombinimi ynë unik i Bio-Stimulantëve, duke vepruar si një stimulues rrënjor ndërsa gjithashtu rrit jetesën e bimëve dhe degëzimet e bollshme. Në këtë mënyrë, bimët tuaja do të marrin forcën që u nevojiten, në mënyrë që të rriten në potencialin e tyre të plotë që nga fillimi.

FILLIMI –R absorbohet menjëherë nga bima dhe promovon zhvillimin e duhur për fidanët, prerjet me rrënjë dhe bimët e reja. Ai gjithashtu vjen i dobishëm gjatë transplantimit të bimëve, pasi ndihmon bimën të rikuperohet nga shoku i transplantit.

Këtu janë vetëm disa nga mrekullitë që mund të bëjnë START-R për bimët tuaja:
ndihmoni ata të zhvillojnë rrënjë të forta shpejt
promovojnë rritjen e bimëve dhe gjallërinë
të përmirësojë strukturën e mediave
rrit forcimin e lëndëve ushqyese
ndihmoni në shërimin e shpejtë të shokut pas transplantimit
siguron gjallëri
përmirëson rendimentin