Propagator i nxehtë i madh Stewart (52cm x 41.5cm x 28cm)

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £45.00


Përhapësit e nxehur të temperaturës fikse që përmbajnë një njësi ngrohje të mbyllur - izolimi nën dyshekun e ngrohjes së karbonit mban temperaturën e përzier të përzierjes në 15-20 ° C në kushte normale (temperatura mund të ndikohet nga temperatura e ambientit). Këto përdorin një ngrohës me një jetë të gjatë 22 vat, i cili përdor më pak energji në këtë llambë të zakonshme. Plugift i pajisur i përfshirë.