Diametri 80cm Diamanti Reflektor Parabolik i Mbretit të Diellit Dielli 80 cm

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £50.00


Sun King siguron reflektues me cilësi të lartë me komponentë me cilësi të lartë.

Ky reflektor parabolik është i përbërë nga panele individuale me një seksion të sipërm të ventiluar për të zvogëluar ndërtimin e nxehtësisë. Montimi i pazakontë vertikal i llambës lejon që më shumë dritë të reflektohen drejt bimës nga panelet e lakuara të argjendit të reflektorit. Kjo gjithashtu krijon një shpërndarje më të barabartë të dritës dhe kështu ndihmon për të shmangur rritjen e pabarabartë të bimëve.

Pajisur me mbajtësin e llambës E40 dhe plumbin e IEC. Të ndërtohet - Asnjë llambë