Fletë e Sigurt e Katit të Bardhë

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £30.00


Siguria e dyshemesë së bardhë u krijua për të shpëtuar kultivuesit nga shqetësimi dhe shpenzimi i dëmtimit të ujit. Ky produkt është një produkt pa detyrë të rëndë për të siguruar çdo dysheme dhe për të dhënë paqe përfundimtare.