Máng đen 11L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £4.50


Máng đen 11L này là một loại cây trồng toàn diện có thể được sử dụng cho các bộ dụng cụ thủy điện DIY và là một phần của bộ dụng cụ ‘Baby Bubbler. Kích thước của Máng đen 11L này là 380mm x 265mm x 164mm.