Nâng cao chất dinh dưỡng-Big Bud

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Top bán lớn Bud bởi nâng cao chất dinh dưỡng (NPK 0-1-3) là một phi thường mạnh mẽ Hoa và năng suất Enhancer thúc đẩy tăng trưởng Hoa đầy đủ hơn và sản lượng lớn hơn.

Công thức này của phốt pho, kali, magiê và amino axit đã được chứng minh là một chiến thắng cho người trồng vô số thông qua các thử nghiệm nghiêm ngặt trong nhiều năm. Đảm bảo tăng đáng kể trong sản xuất hoa, chiều rộng và trọng lượng.

Đối với chế độ tăng cường nở cuối cùng, kết hợp với các chất dinh dưỡng nâng cao ' Bud Blood và OverDrive.

Nâng cao chất dinh dưỡng lớn Bud chất lỏng có sẵn trong 1L, 4L, 10L, chai & 23L.

Hướng dẫn sử dụng:

2ml mỗi lít trong tuần 2-4 của Hoa