Nồi vuông 0,7L 10cm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.40


Bình vuông rất hữu ích cho việc nhân giống lũ và thoát hệ thống thức ăn nhỏ giọt hoặc cho hệ thống tự làm tại nhà của bạn