10L vòng Xô & nắp với tay cầm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £3.00


Xô màu đen mạnh mẽ với xử lý và nắp. Lý tưởng để lưu trữ, các Xô là hoàn toàn nước chặt chẽ.