cá gấp đôi 13mm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.50


Tất cả các phụ kiện chất lượng cao của chúng tôi được thực hiện cho phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của Úc và do đó có chất lượng rất cao và sẽ cuối vô thời hạn trong điều kiện Châu Âu. Đơn giản chỉ cần cắm với nhau để làm cho hệ thống thức ăn nhỏ giọt cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Double barbed để bảo vệ thêm khỏi rò rỉ.