Thập tự Barb loại 13mm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1.50


Tất cả những bộ giáp chất lượng cao được làm để phục vụ các điều kiện khắc nghiệt của người Úc và do đó chất lượng rất cao và sẽ tồn tại mãi mãi trong môi trường Châu Âu.Hãy kết nối với nhau để tạo hệ thống truyền nước theo nhu cầu của bạn.Song Yi để tránh rủi ro.