15 L Vòng Nồi

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1.80


Nồi này là tuyệt vời cho nồi văn hóa và nhỏ giọt hệ thống. Này, giá cả phải chăng nồi là lý tưởng cho việc 30cm chiếc đĩa.