Nồi vuông cao cấp 18L (302mm x 302mm x 307mm)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £2.40


Bình vuông Premium 18 lít là lý tưởng cho văn hóa nồi và hệ thống nhỏ giọt. Bình này được sử dụng trong các hệ thống PLANT! T atlas 18 lít và cũng sẽ phù hợp với các hệ thống Wilma.