Thùng tròn 25L & nắp có tay cầm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £8.00


Xô đen mạnh mẽ với tay cầm và nắp.
Lý tưởng cho việc lưu trữ, những thùng này hoàn toàn kín nước.

Cái xô 25L này có thể chứa 20L để tạo ra một hệ thống xô DIY