19mm đến 13mm Barb giảm tốc Joiner

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.60


Kết nối giảm tốc 19mm đến 13mm cho phép bạn cắt từ 19mm pipework sang công ty 13mm mà không thay đổi pipework và các bố cục thuỷ lợi đã được sử dụng, phù hợp để sử dụng với ống linh hoạt 19mm LDPE và 19mm và chuyển xuống 13mm LDPE hoặc 13mm ống linh hoạt.

Thiết kế barbed đảm bảo phù hợp an toàn trên cả hai 19mm hoặc 13mm pipework. Có thể được sử dụng để tạo ra một hệ thống thủy lợi hydropoinc tùy chỉnh hoặc được sử dụng để giảm giá dòng chảy để phụ kiện thủy lợi khác.