Cọc tre 4 '(120cm)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.25


Những cọc tre này có kết thúc tự nhiên và có thể được sử dụng trong nhà và ngoài trời. Họ là những cổ phần nhẹ có một kết thúc mịn và hấp dẫn. Gói 25.