Đèn Super HPS 400W

  • Bán
  • Thường xuyên giá £16.00


Các đèn động cơ được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển tối ưu ở mỗi giai đoạn tăng trưởng của cây trồng. Công nghệ dùng cho ống Arc của động cơ đạt được năng lượng ánh sáng có thể sử dụng hơn mà không làm mất cường độ hoặc tuổi thọ đèn