Đèn Super HPS 600w

  • Bán
  • Thường xuyên giá £23.00


Đèn PowerPlant được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển tối ưu ở mỗi giai đoạn tăng trưởng của nhà máy. Công nghệ định lượng ống hồ quang PowerPlant đạt được năng lượng ánh sáng có thể sử dụng nhiều hơn mà không làm giảm cường độ hoặc tuổi thọ của đèn