Nâng cao chất dinh dưỡng-Connoisseur Bloom A&B

  • Bán
  • £40.00
  • Thường xuyên giá £45.00


Các "Bugatti Veyron" of Bloom phân bón! Connoisseur là khá có thể The Finest Bloom chất dinh dưỡng được biết đến Man. Giống như một siêu xe, này Ultra Premium dinh dưỡng không phải là going to be trong phạm vi giá cả của tất cả mọi người, nhưng nâng cao chất dinh dưỡng muốn để hiển thị rằng họ là đam mê về sản phẩm của họ như bạn đang về cây trồng giá trị cao của bạn.