Mô-đun Alien EasyFeed 16ltr

  • Bán
  • Thường xuyên giá £29.00


1x Hoàn thành mô-đun Easyfeed 16ltr.

Bổ sung mô-đun đơn hoàn chỉnh để thêm vào hệ thống Easyfeed hiện tại của bạn.

Bộ bao gồm

1x Khay Easyfeed nhỏ

1x 16ltr Easyfeed vải nồi

1 phao Easyfeed

1x nắp Easyfeed

1x Đuôi vòi Easyfeed

1 mét ống Easyfeed

1x Easyfeed Tee peice