Người ngoài hành tinh EasyFeed XL 30ltr Module

  • Bán
  • Thường xuyên giá £34.00


1 x Hoàn thành XL 30ltr Easyfeed module. 

 Bổ sung hoàn thành duy nhất module cho thêm vào hiện tại của Easyfeed hệ thống.

Kit Bao Gồm:

1 x Lớn Easyfeed Khay 

1 x XL 30ltr Easyfeed Vải nồi

1 x Easyfeed Nổi

1 x Easyfeed nắp

1 x Easyfeed Ống Đuôi

1 x đồng hồ của Easyfeed ống

1 x Easyfeed Tee mảnh