Ống nhôm 5m

  • Bán
  • Thường xuyên giá £5.50


Một ống dẫn nhiều lớp bằng nhôm và polyester được gia cố nhiều lớp với một sợi dây thép cường độ cao được bọc kín. Điều này có nghĩa là nó giữ hình dạng rất tốt cung cấp ít lực cản hơn so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, do đó ít tiếng ồn hơn khi sử dụng và giảm áp suất. Nó đi kèm hộp riêng trong chiều dài 5m. Trong trường hợp hỏa hoạn, không có khí độc hại được phát ra