AquaKing Bơm Nước Q4003 7000L/H

  • Bán
  • Thường xuyên giá £80.00


AquaKing Bơm Q4003 7000L/H (Cho đến 30 TopSpin đa tạp)

Đáng tin cậy áp lực cao máy bơm

Nguồn cung cấp: 230 – 50

Tiêu thụ năng lượng: 400

Giao hàng tỷ lệ tối đa: 7000l/h

Giao hàng cao tối đa: 8m

Ngâm sâu max: 8m

Nước nhiệt độ tối đa: 35 độ