AutoPot Nhấp vào Fit Adaptor Filter

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Bộ điều hợp và bộ lọc Click Fit 16mm được thiết kế để sử dụng với tất cả các kích cỡ của FlexiTank và FlexiTank Pro. Nó chỉ đơn giản là đẩy vào vòi được cung cấp. Nó có bộ lọc 13mm được kết hợp dọc theo chiều dài của nó để lọc nước trước khi nó đi dọc theo các đường ống. Phụ kiện này cho phép người dùng đẩy ống 16mm, (Hosepipe) vào cuối bộ chuyển đổi.

 

Bộ lọc inc của bộ điều hợp phù hợp Nhấp chuột 16 - 6 mm được sử dụng để kết nối hệ thống Autopot 6 mm với flexitank.

 

Điều này được sử dụng để kết nối hệ thống AutoPot 16mm với Flexitank.