AutoPot ống 16mm Flexi

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1.50


Ống flexi 16mm là một lựa chọn vượt trội so với ống 16mm tiêu chuẩn. Các góc chặt hơn có thể được đặt mà không làm xoắn ống và ống không có sự chú ý như ống 16mm tiêu chuẩn nên dễ làm việc hơn nhiều.

Có sẵn để mua trong một cuộn đầy đủ 30m