Máy ảnh chuốc 16mm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £3.00


Máy nhỏ 16mm là một phụ tùng rất hữu dụng.Nó có thể được thêm vào phần cuối của một kế hoạch khi sử dụng vòi phun nước.Bạn có thể mở vòi nước và cho phép lọc đường, gỡ bỏ một lượng cặn hay vôi tụ lại có thể xảy ra qua thời gian.Việc này chỉ mất vài phút và chỉ cần hoàn thành mỗi vài tuần.