AutoPot 16mm đến 6mm bộ lọc nội tuyến

  • Bán
  • Thường xuyên giá £4.00


AutoPot hiện đã thêm một bộ lọc nội tuyến 16mm-6 mm mới hiện được cung cấp theo tiêu chuẩn với dải AQUAbox. Nó cũng có thể được mua riêng biệt từ nhà bán lẻ địa phương của bạn hoặc từ AutoPot on-line Shop.

Nó cho phép dễ dàng kết nối với một thùng nước hiện có bằng cách sử dụng ống 16mm (hosepipe tiêu chuẩn) và sau đó làm giảm đến 6mm cho phép kết nối dễ dàng với bất kỳ phạm vi tưới AutoPot sử dụng ống 6mm. Phù hợp cũng có một bộ lọc nội bộ có thể được truy cập một cách dễ dàng đảm bảo làm sạch được thực hiện đơn giản