AutoPot 47L Tank Incl Nắp & Grommet

  • Bán
  • Thường xuyên giá £18.00


Một thùng tiêu đề 47 lít có nắp và Grommet để sử dụng với Hệ thống Autopot. Header Tank cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho tối đa 4 hệ thống Autopot 1 nồi. Tuyệt vời cho các khu vườn kích thước nhỏ vừa.

Cung cấp giải pháp dinh dưỡng tươi cho tối đa 4 hệ thống Autopot 1 nồi
Dung tích 47 lít có nghĩa là ít bảo trì
Cấu trúc bền bỉ cho độ bền và khả năng chống hư hại
Được cung cấp với nắp đậy kín để ngăn ngừa ô nhiễm chất dinh dưỡng

Autopot - Thùng tiêu đề 47 lít có nắp và Grommet chứa:
1 x 47 lít Header Tank, 1 x Nắp, 1 x Grommet Top-hat.