AutoPot FlexiTank 100 Lít

  • Bán
  • Thường xuyên giá £50.00


AutoPot 100L FlexiTank cách mạng hóa việc lưu trữ nước, đó là mọi thứ bạn cần trong một hộp nhỏ gọn. Nó không yêu cầu công cụ để lắp ráp, giảm chi phí lưu trữ và vận chuyển và mất vài phút để lắp ráp. Nó thực sự không thể đơn giản hơn. Không giống như các thùng nước và thùng khác, AutoPot Flexi Tank có thể được cất đi khi không sử dụng, có thể phù hợp với những nơi mà các bể khác không thể đi và có thể thích nghi theo cách mà các bể tiêu chuẩn không