B'Cuzz Bloom stimulator

  • Bán
  • Thường xuyên giá £35.00


Các B'cuzz Bloom stimulator từ Atami là hoàn toàn độc đáo. Mặc dù bắt chước trên thị trường, sản phẩm này có một hiệu ứng vô song trên thực vật của bạn. Nó kích thích sự tăng trưởng của các tế bào Hoa và làm tăng sản xuất các phân tử đường và vận chuyển của họ xung quanh nhà máy. Điều này dẫn đến đầy đủ, mạnh mẽ, chồi dày đặc và một năng suất tuyệt vời.

Liều:
1 ml nước mỗi lít.

NPK
0 -0-0,7 w/w