Kit Kế hoạch hoạt động Bluelab

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Bluelab Connectitính Probe clean Kit 160;

Bảo dưỡng chất dinh dưỡng ở mức dẫn đúng là một khía cạnh quan trọng trong việc trồng vườn hydroponic. 8917;s lý do cần thiết phải cẩn thận với việc bảo dưỡng các thiết bị thử nghiệm.Thanh Tẩy Bluelab có tất cả những thứ cần thiết để thiết cho thiết bị Bluelab hoạt động ổn định trong nhiều năm tới.
Mọi thứ cần thiết để làm sạch thiết bị.
Bảo tồn độ chính xác của bluebeB Truncheron
Đi kèm với dịch vụ lau dọn và??? Đã dùng chưa?
Còn có chất lỏng dẫn điện và vòi nước để thử nghiệm
Rất dễ dùng, với chỉ dẫn rõ ràng

Kế hoạch sản xuất sinh BlueB chứa đầy:

1 x dọn sạch các con lừa gạt, 1 x 30ml, con tầu bình đựng phân, 2 x các bó dung dịch dẫn dẫn điện (77 CF, 2.77 EC)